Autorijschool Marja neemt geen nieuwe leerlingen meer aan door het bereiken van de pensioenleeftijd in juni 2022.